ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky, narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním.


Projekt zahrnuje mezinárodní vzdělávací program pro studenty a jejich mentory, putovní výstavu Rozlomená doba. Avantgardy ve střední Evropě, odbornou publikaci a národní vzdělávací programy. Na jeho počátku stojí mezinárodní odborná konference Zrod soudobého Středoevropana. ArtCoMe tak tvoří jednu část

a perspektivu rozsáhlejšího projektu, který se soustřeďuje na sociální, politické a kulturní změny závěrečného desetiletí Rakouska-Uherska a prvního desetiletí jeho nástupnických států slavících v roce 2018 Evropský rok kulturního dědictví.


Na projektu spolupracují


Muzeum umění Olomouc (CZE)

Muzeum umění Olomouc patří v České republice k nejvýznamnějším paměťovým institucím. Bylo založeno v roce 1951. Sídlí ve třech objektech, v nichž jsou shromážděny sbírky starého, moderního i současného umění. Spravuje téměř 200 000 exponátů Arcibiskupství olomouckého a vlastních sbírkových předmětů.

Mezinárodní centrum kultury v Krakově (PLN)

Mezinárodní kulturní centrum v Krakově bylo založeno roku 1991. Jeho posláním je podpora kulturní integrace v Evropě a ochrana evropského kulturního dědictví. Volná hesla instituce jsou: úspěchy evropské civilizace, multikulturalismus ve střední Evropě, identita a historická paměť, dialog kultur a společností, ochrana památek, kulturní politika, fenomén historického města, geneze a rozvoj moderního umění.


Galerie města Bratislavy (SVK)

Galerie města Bratislavy je po Slovenské národní galerii druhou největší galerií na Slovensku. Byla založená roku 1959. Pečuje o více než 35000 uměleckých děl. Galerie prezentuje svoje sbírky ve dvou historických budovách, které se nachází v historickém centru Bratislavy. Výstavy moderního umění jsou realizovány ve výstavních prostorách Mirbachova a Pálffyho paláce.

Muzeum Janus Pannonius v Pécsi (HUN)

Největší regionální muzeum v Maďarsku bylo založeno před více než 100 lety. Toto muzeum spojuje skupinu specializovaných institucí. Mezi nimi také Galerii moderního maďarského umění, jejíž stálá expozice se nachází ve zrekonstruované historické budově se soudobými architektonickými přístavbami. Muzeum Janus Pannonius pečuje o druhou největší sbírku maďarského umění 20. století v zemi (po Maďarské národní galerii).