Jak se dělá... výstava

Na workshopu pracovali studenti ve dvou mezinárodních týmech. Každý tým měl za úkol k vybranému tématu vytvořit model výstavy, plakát a pozvánku. Hlavním úkolem bylo do konceptu výstavy zapojit čtyři umělce, se kterými studenti pracovali během samostatné přípravy, a nově tak interpretovat již známé poznatky.