Mezinárodní edukační program

Mezinárodní edukační program vznikl s cílem stimulovat mezikulturní dialog o sdíleném kulturním dědictví v Evropě mezi studenty, odborníky a laickou veřejností jako rovnocennými partnery. Jádro programu tvoří čtyři mezinárodní setkání studentů, která se uskuteční v rozmezí let 2018–2020 ve všech partnerských institucích. V přímém propojení s putovní výstavou pracuje program s časovým rámcem 1908–1928 tak, aby účastníci programu hledali za historickými událostmi individuální příběhy.


Studenti se naučí kriticky zhodnotit informace šířené pomocí různých sítí a zdrojů v neustále se měnícím evropském prostředí a zformovat svůj subjektivní názor na danou problematiku. Získají přímou zkušenost s výzkumem různých zdrojů informací, jejich zpracováním pomocí kreativní činnosti a prezentací výsledků veřejnosti.


Odborná i laická veřejnost bude moci sledovat práci studentů „živě“ – skrze nová média a sociální sítě. Zároveň se bude jednat o výzvu směrem k publiku, aby na probíhající projekt aktivně reagovalo prostřednictvím komentářů, hledáním dalších informací, návštěvou výstavy nebo národních vzdělávacích programů, tím také získá přímou zkušenost s uměleckými díly.

Aktuality

Slovo mají studenti

Slovo mají studenti

31. 07. 2019