Vláčkem po mapě Evropy

Mezinárodní výstavní projekt Rozlomená doba 1908–1928 nabídl veřejnosti nejen skvosty avantgardního umění střední Evropy, ale také pestrý doprovodný program. Mezi rozmanitou nabídkou pro všechny věkové kategorie nechyběly ani samoobslužné edukační zóny, které obohatily instalaci výstavy v jednotlivých institucích.

Lektory čtyř partnerských muzeí propojila především úzká spolupráce na mezinárodním programu, který se během dvou školních roků zaměřil na práci se studenty středních škol z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska. Společný projekt vytvořil přirozenou platformu pro sdílení zkušeností i v rámci edukačních aktivit pro domácí publikum. Jednotnou linku si tak zachovaly samoobslužné interaktivní zóny, které byly vytvořeny pro všechny čtyři reprízy výstavy.


Tématem první edukační zóny, která vznikla na podzim 2018 v Muzeu umění Olomouc, byla komunikace. Její jádro tvořila rozměrná mapa střední Evropy, v níž se prolínaly hranice států před a po roce 1918. Na mapě mohli návštěvníci pomocí dřevěných kostek budovat železniční tratě a propojovat tak evropská kulturní centra. Součástí zóny bylo i rozhlasové studio s možností aktivního zapojení návštěvníků a časová osa, inspirovaná motivem fotografického alba, která zachytila velké dějinné události let 1908 až 1928, ale také osobní příběhy této doby.


Právě zmíněná mapa společně se stavebnicí železnice putovala v následujících měsících také do Krakova, Bratislavy i Pécse a stala se centrálním prvkem dalších zón. Každé edukační oddělení pak obohatilo základní koncept o nové prvky a přizpůsobilo daný prostor charakteru programové nabídky. Edukační zóny byly totiž využívány nejen individuálními návštěvníky, ale složily také jako zázemí pro animační lekce školních skupin, rodinné výtvarné workshopy, přednášky a další akce pro širokou veřejnost.