V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí

Úvodní setkání k projektu "Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu" patřilo muzejním lektorům a učitelům. Mezinárodní edukační program, který tvoří část tohoto rozsáhlého projektu, propojí studenty z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Lektoři i učitelé budou v následujících třech letech s vybranými studenty pracovat, proto pro ně byl připraven odborný seminář zaměřený na možnosti interpretace.

V krásných prostorách kroměřížského Arcibiskupského zámku byl o víkendu 22. – 24. září 2018 oficiálně zahájen rozsáhlý mezinárodní edukační program ArtCoMe, který propojí studenty z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Úvodní setkání ale patřilo muzejním lektorům a učitelům, kteří budou s vybranými studenty v následujících třech letech v rámci programu pracovat.


Součástí setkání byl také odborný seminář zaměřený na možnosti interpretace. Pedagogové zažili netradiční prohlídku zámku

s tablety a zúčastnili se workshopu v Květné zahradě, kde si vyzkoušeli rozmanité interpretační přístupy a získali inspiraci pro práci se studenty.


Mezinárodní program pro studenty středních škol se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo

s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly.Video