Tři roky projektu v pěti klipech

Čtyři země, rozmanitá škála aktivit a tisíce nezapomenutelných okamžiků – to je ArtCoMe. Nyní se již blížíme k cílové čáře. Pojďme si tedy společně připomenout, co všechno nám uplynulé měsíce přinesly!

Mezinárodní projekt, založený na úzké spolupráci Muzea umění Olomouc s Mezinárodním centrem kultury v Krakově, Galerií města Bratislavy a Muzeum Janus Pannonius v Pécsi, si vytyčil za cíl zprostředkovat jednotlivci silnou a jedinečnou zkušenost s uměleckými díly. Vytvořil platformu pro společnou tvůrčí činnost publika s odborníky narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním. Široká škála aktivit navázaná na putovní výstavu Rozlomená doba 1908–1928 propojila kurátory, muzejní lektory, pedagogy, středoškolské studenty i širokou veřejnost všech věkových kategorií.


A co je tedy ArtCoMe? ArtCoMe je sbližování kultur, spolupráce, kreativita. ArtCoMe je pro všechny generace. ArtCoMe je místo setkávání.


Klipy jsou ke zhlédnutí na YouTube kanálu projektu.