Studentské setkání v Bratislavě je za dveřmi

Koncem října se pod záštitou Galerie města Bratislavy uskuteční již třetí mezinárodní setkání studentů zapojených do projektu ArtCoMe.

S novým školním rokem byla zahájena druhá etapa mezinárodního vzdělávacího programu, který opět propojí společnou tvůrčí činností dvacet středoškolských studentů ze čtyř zemí. Jednotlivé studentské týmy se již v těchto týdnech připravují na podzimní setkání v Bratislavě a pracují na prvních úkolech. Stejně jako v minulém roce má každý tým za úkol zpracovat společensko-historické téma, které zapadá do časového rozmezí putovní výstavy Rozlomená doba 1908–1928 a zároveň má národní či regionální charakter. K vybraným tématům studenti vytvoří články na Wikipedii. Na vybraná témata budou svou náplní navázané i tvůrčí workshopy, které studenti absolvují během mezinárodního setkání v Bratislavě.


Přípravy studentského setkání jsou v plném proudu, tentokrát pod taktovkou lektorů Galerie města Bratislavy. Pro studenty chystají bohatý program, který jim nabídne rozmanité přístupy práce s informacemi a také je seznámí s výstavou Rozlomená doba 1908–1928. Kvůli přípravě programu setkání se za slovenskými kolegy vypravila i jedna z koordinátorek projektu a lektorka Muzea umění Olomouc Terezie Čermáková. „ArtCoMe přináší nové možnosti spolupráce nejen studentům, ale také nám lektorům a odborným pracovníkům. Jednání v menších pracovních skupinách jsou velmi důležitá pro výměnu zkušeností a dobré fungování edukačního programu napříč všemi čtyřmi institucemi,“ uvedla Terezie Čermáková. Během své služební cesty se společně s lektorem Galerie města Bratislavy Vladislavem Malastem setkala také se studenty ze slovenské partnerské školy. „Bylo skvělé mít možnost promluvit si se studenty, kteří jsou součástí slovenského týmu v tomto školním roce. Představili jsme jim strukturu projektu a pobavili se o možnostech jejich práce,“ doplnila Čermáková.


Třetí mezinárodní setkání studentů v rámci projektu ArtCoMe se uskuteční od 25. do 28. října 2019 v Galerii města Bratislavy.