Studenti zapojení do mezinárodního edukačního programu zahájili přípravu na setkání v Krakově

Výstavní projekt Rozlomená doba 1908–1928 | Avantgardy ve střední Evropě se v Muzeu umění Olomouc blíží ke svému konci a již začátkem března 2019 se veřejnosti představí v Mezinárodním centru kultury v Krakově. Putování výstavy sleduje také mezinárodní edukační program projektu ArtCoMe a přípravy na dubnové setkání studentů v Krakově jsou v plném proudu.

Čtyři týmy studentů středních škol z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse pracují společně v tomto školním roce pod záštitou projektu Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu a objevují příběhy ze společensko-historické i umělecké sféry období let 1908–1928. „Nyní se studenti aktivně připravují na setkání v Krakově, které nás čeká začátkem dubna. Každý tým má za úkol během následujících týdnů zpracovat život a tvorbu vybraného umělce,“ uvedla lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu. Studenti během programu získávají nejen přímou zkušenost s odborným výzkumem, ale také se učí informace kreativně zpracovat a objevovat způsoby, jak prezentovat výsledky své práce široké veřejnosti. „Tentokrát budou studenti tvořit pro umělce fanpage na Facebooku. Jejich úkolem je tedy především najít vhodný způsob, jak nastudované informace předat dál zajímavou formou,“ prozradila Čermáková. „Našim záměrem bylo ukázat studentům, jak mohou smysluplně a aktivně využívat platformy, které je každodenně obklopují,“ doplnila koordinátorka projektu Jana Macháčková.


A co již studenti v rámci mezinárodního programu zažili? Edukační program byl oficiálně zahájen v září 2018 na setkání lektorů

a učitelů v Kroměříži, na které navázala samostatná práce studentů. Každý tým zpracoval společensko-historické téma, které zapadalo do časového rozmezí putovní výstavy Rozlomená doba 1908–1928 a zároveň mělo národní či regionální charakter.

K vybraným tématům studenti vytvořili články na Wikipedii a během tvůrčích workshopů na listopadovém setkání v Olomouci je dále rozvíjeli formou animovaných klipů, reportáží, novinových článků a plakátů. „Velice zajímavé bylo sledovat, jak rozmanitá témata studenty oslovila. Vznikly příspěvky k historii maďarské porcelánky Zsolnay či modernizaci Bratislavy. Polští studenti zmapovali proměnu varšavských kin v meziválečném období a český tým se zaměřil na příběh válečných sirotků Sibiře, kteří se uchýlili k československým legionářům na ruské frontě,“ dodala Čermáková.


Studentské animované klipy a reportáže můžete shlédnout zde