Studenti v roli kurátorů

Mezinárodní centrum kultury (MCK) v Krakově ožilo v prvním dubnovém týdnu již druhým setkáním studentů z Olomouce, Bratislavy, Krakova a Pécse. Studenti prožili čtyři dny inspirativních přednášek a tvůrčích workshopů zaměřených na interpretaci a prezentaci umění.

Setkání bylo zahájeno v pátek, kdy jednotlivé týmy studentů představily svého vybraného umělce a podělily se s ostatními

o zkušenosti získané během samostatné přípravy, která byla tentokrát zaměřená na správu umělcovy fan page na Facebooku. Samotný program se věnoval rozmanitým možnostem interpretace výtvarného umění a přímo navazoval na přípravu studentů

a jejich znalosti o podobě umění a osobnostech středoevropské avantgardy. Jednotlivé přednášky a tvůrčí workshopy se také orientovaly na rozvoj schopností studentů prezentovat vybrané téma veřejnosti.


„Pro studenty jsme připravili dvě přednášky. Na první se seznámili se základy umění sebeprezentace, druhá přednáška se věnovala kurátorské činnosti,“ uvedla lektorka Angelika Madura, která společně se svými kolegy připravila program krakovského setkání. Práci kurátora a náročný proces přípravy výstavního projektu studentům představila Monika Rydiger, kurátorka polské reprízy výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě. Studenti se seznámili nejen s jednotlivými kroky přípravy výstavy, ale na konkrétních příkladech také viděli, co vše ovlivňuje návštěvníkovo vnímání představeného tématu.


Nově získané znalosti si studenti ihned ověřili během praktických úkolů. Na nedělní odpoledne si připravili pro návštěvníky MCK krátké komentované prohlídky, ve kterých představili život a tvorbu vybraného umělce. „Myslím si, že pro naše studenty to byla opravdu jedinečná příležitost, jak zužitkovat všechny nastudované informace. Přeci jenom kontakt se skutečnou muzejní veřejností vytváří zcela jinou atmosféru, než když si výstupy prezentujeme navzájem. A musím říct, že studenti k tomuto úkolu přistoupili velice zodpovědně,“ chválí práci studentů Terezie Čermáková, autorka koncepce edukačního programu.


Hlavní workshop krakovského setkání se zaměřil na přípravu koncepce a tvorbu modelu výstavy. Studenti pracovali ve dvou mezinárodních týmech a k vybranému tématu připravovali návrh výstavního prostoru, výběr exponátů i doprovodné textové

a propagační materiály. Důležitým úkolem bylo do konceptu výstavy zapojit čtyři umělce, se kterými pracovali během samostatné přípravy, a nově tak interpretovat již známé poznatky.