Spolupráce napříč čtyřmi školami

Nový školní rok se pomalu blíží a s ním odstartuje i druhá etapa mezinárodního vzdělávacího programu, který opět propojí společnou tvůrčí činností dvacet středoškolských studentů ze čtyř zemí. Seznamte se s našimi partnerskými školami z Olomouce, Krakova, Bratislavy i Pécse.

Na mezinárodním programu pro studenty středních škol společně pracují v průběhu let 2018 až 2020 lektoři edukačních oddělení z Muzea umění Olomouc, Mezinárodního centra kultury v Krakově, Galerie města Bratislavy i Muzea Janus Pannonius v Pécsi. Důležitým aspektem jeho úspěšného průběhu je také spolupráce s vybranými pedagogy, kteří jsou společně s muzejními lektory mentory studentů během jejich zkušenosti v rámci projektu. „ArtCoMe nám přináší novou formu práce s určitou školou, která je dlouhodobá, velmi intenzivní a také svým charakterem poměrně odlišná od tradiční nabídky animačních programů pro školní skupiny,“ upozornila Terezie Čermáková, autorka koncepce edukačního programu. „I proto je pro nás důležitý úzký kontakt se všemi partnery. Jsem ráda, že náš pracovní tým funguje napříč všemi čtyřmi městy a spolupráce na projektu vytváří přátelské a tvůrčí prostředí,“ doplnila Čermáková.


Ještě než vstoupíme do školního roku 2019/2020 a přivítáme nové studentské týmy, seznamte se s partnerskými školami, jejichž pedagogové a studenti budou i v následujících měsících součástí projektu ArtCoMe.


Česká republika | Gymnázium Olomouc – Hejčín

partnerská škola Muzea umění Olomouc

Gymnázium Olomouc – Hejčín bylo založeno v roce 1956 a v dnešní době patří k největším gymnáziím v České republice. Studentům poskytuje střední všeobecné vzdělání ve čtyřletém, šestiletém nebo osmiletém studijním programu. Gymnázium je partnerskou školou Univerzity Palackého v Olomouci, partnerské vztahy ho pojí také s gymnázii ve Švýcarsku, Francii a Itálii. Současně je zapojeno do řady národních i mezinárodních projektů.  


Polsko | VII Prywatne Liceum im. Mikołaja Reja

partnerská škola Mezinárodního centra kultury v Krakově

Soukromou střední školu založila evangelická komunita v Krakově, zastoupená vzdělávací nadací Jerzyho Samuela Bandtkie. Škola odkazuje na bohatou tradici protestantského vzdělávání a ve výchově zdůrazňuje principy svobodného poznávání, hledání vědecké pravdy a kritické reflexe. Instituce je otevřená všem, bez ohledu na jejich sociální situaci či náboženskou příslušnost a vede studenty k toleranci a respektu různých názorů.


Slovensko | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

partnerská škola Galerie města Bratislavy

Škola vznikla v roce 1993 na základě pokusného ověřovaní Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti a byla první školou na Slovensku, která se zaměřila na práci s talentovanými žáky. Výuka je vedena podle standartních učebních plánů, přičemž velký důraz je kladen na individuální přístup ke studentům a neformální partnerskou atmosféru.


Maďarsko | Pécsi Apáczai Csere János (ANK) Gimnázium

partnerská škola Muzea Janus Pannonius v Pécsi

Střední škola Pécsi Apáczai Csere János (ANK) byla založena před 30 lety jako součást progresivního vzdělávacího experimentu. Nabízí možnost studia v anglicko-maďarské bilingvní třídě, studenti se mohou také specializovat na IT nebo sociální studia. Škola je mimo jiné součástí maďarského programu Tehetségpontok, který podporuje rozvoj talentovaných studentů.