Příběhy „rozlomené doby“ obohatily Wikipedii

Podzimní setkání studentů v Bratislavě přineslo nejen řadu nových zkušeností a tvůrčích workshopů, ale také zhodnocení dvouměsíční práce jednotlivých týmů. Studenti zapojení do mezinárodního edukačního programu se během této přípravy blíže seznámili s vybranými příběhy z období mezi lety 1908 a 1928. Výsledkem jejich bádání jsou mimo jiné čtyři nové články na Wikipedii.

V rámci přípravy na mezinárodní setkání si studenti ve spolupráci se svými mentory zvolili společensko-historické téma, které zapadá do časového rozmezí putovní výstavy Rozlomená doba 1908–1928 a zároveň má národní či regionální charakter. „Našim hlavním cílem je vést studenty ke kritické práci s nejrůznějšími zdroji informací a směřovat je k osobní interpretaci vybraného tématu. V průběhu programu získají nejen přímou zkušenost s výzkumem, ale především si vyzkouší získané informace kreativně zpracovat a naučí se také prezentovat výsledky své práce široké veřejnosti,“ vysvětluje lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu.

A na jaká témata se studenti v tomto roce zaměřili?


Gymnázium Olomouc – Hejčín (CZE)

Loutkové divadlo Kašpárkova říše

Kašpárkova říše je umělecký spolek vzniklý v roce 1920 v Olomouci a je jedním z nejvýznamnějších institucí tohoto typu na území České republiky. Jedná se o loutkové divadlo, které se zaměřovalo na různé věkové kategorie. V průběhu let se konalo mnoho her zaměřených hlavně na pohádkové motivy, ale zároveň se hrály hry s politickými náměty, které byly psány především pro dospělé diváky. 


VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie (PLN)

Avantgardní typografie

Avantgardní typografie představuje evropský směr v typografii typický pro 20. a 30. léta 20. století. Zrodil se ve střední Evropě a přes další města se postupně rozšířil na celý kontinent. Tento umělecký styl si kladl za cíl, aby umělcovo poselství bylo krátké a jasné, obsah byl tvůrcem často upozaděn s tím, že vyniknout mělo především dílo jako takové. Avantgardní typografie výrazně ovlivnila současnou podobu typografie a zanechala nesmazatelný otisk v oblasti užitého umění. 


Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium (SVK)

Plesy Bratislavského uměleckého spolku

Slovenský tým se ve svém článku zaměřil na téma plesů Bratislavského uměleckého spolku, které se mezi lety 1921 a 1929 každoročně konaly v bratislavské Redutě. Studenti se rozhodli představit tuto nepříliš známou oblast činnosti uměleckého spolku, protože se vztahuje k jejich městu a nabízí zajímavý pohled na kulturu daného období. 


ANK Apáczai Csere János Gimnázium (HUN)

Ady, Bartók a umělecká skupina „Nyolcak“

Článek maďarských studentů, který vytvořili pro Wikipedii, se zabývá vztahy mezi slavnou uměleckou skupinou „Nyolcak“ (maď. „Osma“), Endrem Adym (tehdejším známým básníkem) a Bélou Bartók. Tito představitelé různých uměleckých forem se setkávali především v Paříži. Jejich vzájemné působení významnou měrou obohatilo tvorbu každého z nich.