Poslední mezinárodní setkání studentů zamíří do Pécse

Muzeum Janus Pannonius v Pécsi je čtvrtou a poslední zastávkou mezinárodního výstavního projektu Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě. Putování jedinečné výstavy sleduje i edukační program projektu ArtCoMe. Studenti z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska tak koncem března zamíří právě do maďarské Pécse.

Olomouc, Krakov, Bratislava a Pécs – čtyři města propojená společným výstavním projektem, který mapuje avantgardní umění střední Evropy v přelomové době mezi lety 1908 až 1928. Obrazy, sochy, grafiky, typografická díla, časopisy, filmové skripty či fotografické experimenty avantgardních umělců mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea Janus Pannonius v Pécsi, a to až do 31. března 2020.


Muzeum se koncem března stane také hlavním dějištěm mezinárodního edukačního programu projektu ArtCoMe, protože právě tato instituce hostí poslední studentské setkání. Kvůli přípravám setkání se do Pécse vypravily i koordinátorky z Muzea umění Olomouc, aby se s maďarskými kolegy podělily o dosavadní zkušenosti. Jedním z hlavních témat jednání projektového týmů byla také programová náplň setkání, které by mělo studentům nabídnout tvůrčí workshopy a pomoci jim rozvíjet vybraná témata výstavy Rozlomená doba. „Program setkání bude opět úzce provázaný se samostatnou přípravou studentů, během které se jednotlivé týmy seznamují s životy a tvorbou čtyř umělců dané doby. Kolegyně z Muzea Janus Pannonius připravují workshopy, které propojí výtvarné a performativní umění, což bude pro studenty jistě inspirativní zkušenost,“ shrnula závěr jednání koordinátorka projektu Jana Macháčková.