Poslední měsíc Rozlomené doby

Mezinárodní putovní výstava Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě již brzy uzavře své brány. Umění středoevropské avantgardy mohou návštěvníci Muzea Janus Pannonius v Pécsi obdivovat už jen do 31. března 2020.

Olomouc, Krakov, Bratislava a Pécs – čtyři města propojená společným výstavním projektem, který mapuje avantgardní umění střední Evropy v přelomové době mezi lety 1908 až 1928. Jedinečná výstava se veřejnosti poprvé představila v září 2018 v prostorách Muzea umění Olomouc. Poté putovala do Mezinárodního centra kultury v Krakově a Galerie města Bratislavy. Její čtvrtou a také poslední zastávkou je Muzeum Janus Pannonius v Pécsi.


Přestože základní koncepce výstavy zůstává během všech repríz stejná, její podoba se přizpůsobuje lokalitě, ve které je aktuálně prezentována. S každou reprízou prochází její instalace další proměnou a podtrhuje tak specifika umělecké situace, kterou zachycuje. Návštěvníci maďarské reprízy mohou opět obdivovat exponáty různorodého charakteru – obrazy, sochy, grafiky, typografická díla, časopisy, filmové skripty či fotografické experimenty. Muzeum Janus Pannonius svou prezentaci soustředí více na maďarské tvůrce a nabízí více než 150 exponátů zapůjčených z 24 národních i zahraničních sbírek.