Mezinárodní konference v Kroměříži

Zrod soudobého Středoevropana | 19. – 21. září 2018 | Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Radnice města Olomouce, Muzeum umění Olomouc, Arcibiskupský palác

Dlouhé období let 1848 až 2018 přehlédne mezinárodní umělecko-historická konference Zrod soudobého Středoevropana, kterou na Arcibiskupském zámku v Kroměříži pořádá 19. – 21. září 2018 Univerzita Palackého, Národní památkový ústav, Muzeum umění Olomouc a město Kroměříž. Přednášející budou mluvit o otázkách postupného formování občanské společnosti, přístupech k jejímu studiu, sociální problematice, odrazech ve výtvarném umění a budou mít i přesah do sociologie či politologie. Mezníky konference tvoří rok, ve kterém se do Kroměříže přesunulo první ústavodárné shromáždění ve střední Evropě, a letošní rok, který Evropský parlament vyhlásil rokem Evropského kulturního dědictví. Záštitu nad konferencí převzal předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, který přislíbil i osobní účast.

Více informací: zde a zde