Galerie města Bratislavy představuje svůj doprovodný program k výstavě ‘Rozlomená doba 1908–1928‘

Výstavní projekt ‘Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě‘ poprvé komplexně představuje avantgardní umění střední Evropy prostřednictvím jeho nejdůležitějších tendencí a nejvýraznějších umělců. Jeho důležitou součást tvoří také rozmanité doprovodné programy, které pro slovenskou reprízu výstavy připravilo edukační oddělení Galerie města Bratislavy.

Komentované prohlídky výstavou, přednášky, tematické workshopy a ateliéry budou v Galerii města Bratislavy probíhat v září

a říjnu 2019. Program je zaměřen jak na různé věkové skupiny, tak na specifická témata výstavy rozdělené do dvanácti tematických celků.


Všech dvanáct kapitol mezinárodní výstavy představí na příkladu konkrétních děl a umělců evropských avantgard v průběhu komentované prohlídky kurátorky Muzea umění Olomouc, spoluorganizátora výstavy, Anežka Šimková a Šárka Belšíková.


Pro rodiče na mateřské dovolené je připraven workshop S kočárkem do galerie. Senioři se naopak mohou těšit na program Tajemství umění. „Workshop ‚S kočárkem do galerie‘ umožňuje rodičům na mateřské dovolené vzít do galerie své děti, aniž by se museli obávat, že budou rušit ostatní návštěvníky galerie. V návaznosti na téma výstavy se tak budou moci např. seznámit s procesem vzniku tzv. nástupnických států Rakouska-Uherska, které významně zasáhly do formování moderní Evropy. Během programu ‚Tajemství umění‘ se zase zaměříme na to, jak se v malířských a sochařských dílech odráží zkušenost s válkou, vztah člověka k městu a stroji, nezapomeneme ani na dobovou typografii,“ prozradil lektor bratislavské galerie Vladimír Malast.


Rychlý stroj je krásnější než socha v muzeu! I takový názor vyslovili někteří umělci v době, kdy do života lidí vstoupil stroj. Tomuto tématu bude věnovaný ateliér pro rodiny s dětmi Stroj je krásný nebo program pro školy Moderně a rychle. Jít s dobou, resp. reagovat na rychlé společenské změny a nové trendy se snažili také autoři časopisů. S komunikací prostřednictvím vizuálního jazyka a dobovou typografií seznámí děti předškolního i školního věku v ateliéru Jednou byly časopisy, které...


Časový rámec, se kterým výstava pracuje, je také obdobím swingových tanců, které se tančily na oblíbenou jazzovou hudbu. Jaké taneční styly znali v letech 1908–1928 obyvatelé slovenských měst se dozví účastníci speciálního tanečního workshopu Toto není swing.


Součást bohatého doprovodného programu k výstavě Rozlomená doba 1908–1928 tvořil i letní tábor pro děti od 7 do 13 let Kde se skrývá umění? „Tábor proběhl ve spolupráci Galerie města Bratislavy s Kunsthalle Bratislava v srpnu 2019. Přímo ve výstavě byla pro děti připravena „pátračka“ mezi obrazy, v ateliéru jsme pro ně ale také připravili tematickou dílnu,“ doplnil Vladimír Malast.