Avantgarda pro všechny generace

Jedinečnou výstavu Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě v Mezinárodním centru kultury v Krakově doprovází bohatý edukační program.

Edukační oddělení připravilo zajímavý program pro malé i velké návštěvníky. Školní skupiny se mohou těšit na galerijní animace, během kterých se žáci pod vedením lektora zaměří na vybraná témata z výstavy. „Nabízíme lekce pro různé věkové skupiny od mateřských až po střední školy. Všechny galerijní lekce jsou připraveny v návaznosti na rámcové kurikulum,“ uvedla lektorka Angelika Madura.Galerie pro děti


Pro rodiny s dětmi jsou připraveny pravidelné výtvarné workshopy, které vedou malé návštěvníky k objevování tajemství výtvarného umění a zaměřují se na aktivní, tvůrčí činnost dětí. Připraveny jsou nedělní workshopy MINIsetkání s uměním plné kreativity a jedinečných nápadů. Inspirováni rozmanitostí výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě objevují děti v doprovodu lektora ideje, které stojí za vznikem slavných děl.


Další programový cyklus sMoCzKi. Návštěva galerie s dětmi zve maminky, tatínky, tety, babičky, dědečky či chůvy s dětmi k návštěvě galerie. „Setkání se koná vždy první pondělí v měsíci, kdy je galerie uzavřena pro běžné návštěvníky. Pro děti do tří let

a jejich doprovod je připravena speciální prohlídka, která probíhá v klidné a neformální atmosféře,“ prozradila Angelika Madura.Akademie Avantgardy i jedinečná edukační zóna


Také veřejnost může zažít pravidelné programy připravené speciálně pro tuto výstavu. Nabídka je opravdu bohatá a zahrnuje komentované prohlídky v polštině, angličtině a ukrajinštině, měsíční cyklus přednášek zaměřený na umění a kulturní historii nebo také speciální programy jako je Akademie Avantgardy. Ta zve návštěvníky k sérii setkání zaměřených na vybrané otázky výtvarného umění počátku 20. století, přičemž každé setkání nabídne odborný výklad i tvořivý workshop.


Vedle lektorovaných programů vznikla přímo ve výstavě edukační zóna. „Je to poprvé, co je výstava doplněna o speciálně vytvořenou edukační zónu, která se nachází v prostoru gotického sklepení. Její hlavní prvek představuje mapa střední Evropy, která ukazuje proměny hranic jednotlivých států. Vzdělávací zóna poskytne prostor pro aktivity určené dětem a dospívajícím, které se zaměří na proměny střední Evropy ve 20. století,“ doplnila Angelika Madura.