ArtCoMe ve virtuálním prostoru

Závěrečné mezinárodní setkání studentů, které se mělo uskutečnit pod záštitou Muzea Janus Pannonius v Pécsi, muselo být s ohledem na globální rozšíření COVID-19 bohužel zrušeno. Studentské týmy však i přes nečekané komplikace pokračují ve spolupráci a čeká je poslední úkol v rámci projektu ArtCoMe – tvorba virtuálních výstav.

„Samozřejmě nás tato situace všechny velmi mrzí. I když jsme s kolegy a studenty v úzkém kontaktu po celý školní rok, společná setkání mají nenahraditelnou atmosféru. Vytváří skvělou platformu pro sdílení zkušeností, jsou zhodnocením samostatné přípravy studentů, ale především místem pro tvůrčí práci a objevování nových přístupů k interpretaci umění,“ uvedla lektorka Terezie Čermáková, která společně s koordinátory projektu z partnerských institucí připravila náhradní řešení pro ukončení mezinárodního edukačního programu. 


Studenti již mají za sebou evaluaci své samostatné přípravy, které byl vždy věnován první den společných setkání. V rámci přípravy se studenti zaměřili na životní osudy avantgardních umělců. Každý národní tým si vybral jednu osobnost, pro kterou vytvořil a spravoval fan page na Facebooku. Zhodnocení tentokrát proběhlo formou sdílených prezentací a otevřenou diskuzi nahradila písemná reflexe s řadou podnětů pro budoucí projekty. Znalosti o podobě umění a osobnostech středoevropské avantgardy nyní studenti využijí při závěrečném tvůrčím úkolu, který jim umožní interpretovat získané poznatky a objevovat nové souvislosti. Studentské týmy totiž čeká tvorba virtuálních výstav. Jádrem každé výstavy bude osobnost umělce, kterou daný tým zpracovával během své přípravy. Studenti se soustředí zejména na to, jak pomocí uměleckých děl zprostředkovat určitý příběh dle vybraného tématu.


Tvorbu modelu výstavy si vyzkoušeli také účastníci programu v minulém roce. Během setkání v Krakově pracovali studenti ve dvou mezinárodních týmech a připravili návrh výstavního prostoru, výběr exponátů i doprovodné textové a propagační materiály. Na výsledky jejich práce se můžete podívat zde.