ArtCoMe (nejen) pro studenty

Mezinárodní edukační program projektu ArtCoMe je zaměřený především na studenty středních škol z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska. Po dobu dvou školních roků vytváří platformu, na které se mladí lidé setkávají a společnou tvůrčí prací interpretují témata putovní výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Důležitou součástí této spolupráce jsou také učitelé partnerských škol a muzejní edukátoři, kteří společně působí jako mentoři studentů. Podívejte se, jak pedagogové a koordinátoři edukačního programu hodnotí dosavadní zkušenost s ArtCoMe.

Eva Jurečková │ Muzeum umění Olomouc

Manažerka projektu

Co pro mě znamená ArtCoMe?

Projekt ArtCoMe pro mě není jen jeden z řady projektů, na kterém jsem měla nebo mám možnost se podílet. ArtCoMe mi umožnilo setkat se s celou řadou velmi zajímavých lidí, jejichž nadšení přispívá k úspěšné realizaci jednotlivých aktivit a k překonání výzev, které projekt přináší. Největším zadostiučiněním je vidět spokojenost studentů a jejich osobnostní rozvoj a zaujetí pedagogů a lektorů při práci.

ArtCoMe je zkrátka jako pokrm skládající se z celé řady ingrediencí, které spolu souzní a doplňují se. 


Anna Wajner │ VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie

Učitelka a mentorka polské skupiny

Na projektu ArtCoMe jsem se podílela od minulého školního roku. Coby učitelka jsem jej vnímala jako možnost vést studenty při jejich práci, pozorovat je, jak si samostatně rozvíjejí organizační schopnosti, jak spolupracují v nových situacích. Naučila jsem se vnímat různé druhy dynamiky týmu a zároveň jsem měla možnost zkoušet nové formy motivace a podpory při jejich práci tam, kde to bylo třeba. Zároveň pro mě bylo jaksi osvěžující a užitečné vidět mé studenty pracovat a reagovat mimo jejich obvyklé školní prostředí. Navíc rozmanitost kulturního zázemí – a to jak studentů, tak nás učitelů – napomohla rozvoji citu pro kulturní původ a z něj pramenící rozlišnosti, což je něco, co možná v každodenním školním životě trochu postrádáme. 


Vladislav Malast │ Galerie města Bratislavy

Muzejní edukátor a koordinátor slovenské skupiny

Myslím, že projekt ArtCoMe vytvořil skvělou platformu pro partnerství s dalšími muzejními institucemi a zároveň i pro dobré vazby mezi studenty a jejich učiteli, pro které byl určen. Stejně tak důležitá byla vzájemná spolupráce mezi námi, kolegy z Galerie města Bratislavy. Šlo tedy o spolupráci na několika úrovních, a to se mi líbilo především, protože tento aspekt vnesl do projektu přínosnou dávku dynamiky. Samozřejmě tou nejpříjemnější součástí pro mě bylo zažít tu týmovou práci a nadšení studentů samotných.

Na konci prvního roku jsem pak mohl ve tvářích studentů často sledovat mnoho emocí včetně uspokojení z výsledků, kterých dosáhli, ale také lítost nad tím, že jejich práce už je více méně hotová. Byli opravdu velmi motivovaní pokračovat, dokonce mi jeden učitel ze slovenské skupiny vyprávěl, že někteří ze studentů si na základě jejich nadšení projektem již vybrali své další studium zaměřené právě na umění a humanitní vědy, tak aby dále mohli rozvíjet své znalosti a zkušenosti získané v průběhu programu ArtCoMe, např. práci s publikem, se zdroji apod. 

Na programu oceňuji především to, že trval déle a šel více do hloubky tématu, než tomu bývá u většiny „běžných“ podobných vzdělávacích programů v galerii. Práce se školní skupinou díky tomu byla mnohem intenzivnější, přístup byl individuální a samozřejmě pak ovlivnil i mou vlastní práci v rámci oboru muzejního vzdělávání.

Závěrem chci dodat, že výstava samotná je skutečně jedinečným počinem, a to jak putovní expozice, tak obsáhlá odborná publikace. Sám se cítím velmi obohacen tím, že jsem měl možnost tři ze čtyř repríz výstavy navštívit a věřím, že i studenti angažovaní v projektu to vnímají podobně. 


Enikő Bánáti │ ANK Apáczai Csere János Gimnázium, Pécs

Učitelka a mentorka maďarské skupiny

Pro mě to je vynikající zkušenost. Bylo opravdu osvěžující vystoupit ze zaběhlých kolejí školního vyučování a přesto se toho naučit tolik, rozšířit si horizonty – a to všechno ve velmi uvolněné atmosféře.

Nejen že jsme zvládli získat spoustu zkušeností o avantgardním umění ze střední Evropy, ale užili jsme si i všechny ty fascinující výstavy jako takové. Navíc, jako bonus, jsme mohli poznat krásná města, ve kterých se reprízy konaly.

V našich školských systémech, myslím u nás ve střední Evropě, je opravdu velmi málo prostoru pro tvůrčí činnost. Díky tomuto projektu naši studenti konečně dostali příležitost pracovat v kreativním prostředí skupiny, kterou tvořili dohromady s ostatními studenty a učiteli z Polska, Česka a Slovenska, a mohli tak zažít, jaké to je, když se na jednu problematiku nahlíží z různých perspektiv.

Během společné práce nám bylo spolu opravdu dobře. I ze společenského hlediska to byla velmi příjemná zkušenost, našli jsme mnoho společného v hlubokých kulturních a historických vazbách. A každá vazba se prohloubí, pokud dostanete příležitost jeden druhého skutečně poznat – my jsme ji měli.

Krátce řečeno, opravdu jsem byla ráda, že jsem na tomhle projektu mohla pracovat. Měla jsem vážně štěstí, že jsem mohla být součástí něčeho tak skvělého.

Závěrem ještě dodám, že celá akce by nikdy nemohla být tak úspěšná bez našich skvělých organizátorek z ArtCoMe Jany, Terezie a Evy. Moc jim děkuji za veškerou jejich vstřícnost, otevřenost, ochotu, efektivitu a povzbuzení po celou dobu projektu!