ArtCoMe: Art & Contemporary Me
Umění a mé současné já. Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu

ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky, narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním. Projekt zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba. Avantgardy ve střední Evropě, mezinárodní vzdělávací program pro studenty a jejich mentory, národní vzdělávací programy, odborné publikace a konference.

Aktuality

Vstupte do Czasu przełomu!
Polsko
Studenti v roli kurátorů
Mezinárodní edukační program
Čtyři dny tvořivosti, umění a spolupráce
Mezinárodní edukační program
Avantgarda pro všechny generace
Mezinárodní edukační program Národní edukační programy
ArtCoMe uprostřed kreativní Evropy
Mezinárodní edukační program

Hlavní partneři projektu