ArtCoMe: Art & Contemporary Me
Umění a mé současné já. Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu

ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky, narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním. Projekt zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba. Avantgardy ve střední Evropě, mezinárodní vzdělávací program pro studenty a jejich mentory, národní vzdělávací programy, odborné publikace a konference.

Aktuality

Studenti zapojení do mezinárodního edukačního programu zahájili přípravu na setkání v Krakově

Studenti zapojení do mezinárodního edukačního programu zaháj...

24. 01. 2019 | Mezinárodní edukační program

Filmový festival VARY(ACE)

Filmový festival VARY(ACE)

16. 01. 2019 | Varyace

ArtCoMe očima středoškolských studentů

ArtCoMe očima středoškolských studentů

7. 01. 2019 | Mezinárodní edukační program

Na vlnách tvořivosti a mezinárodní spolupráce

Na vlnách tvořivosti a mezinárodní spolupráce

2. 01. 2019 | Mezinárodní edukační program

Hlavní partneři projektu